sluit
menu

Over ons

Al jaren zijn de chauffeurs van taxireservering een vertrouwd gezicht in de omgeving van Schiphol en Amsterdam. Het merendeel van onze chauffeurs zit zelfs al ruim dertig jaar in het vak. 

Al onze wagens zijn natuurlijk uitgerust met een up-to-date navigatiesysteem en airco. Bij ons een taxi reserveren betekent kiezen voor een veilige, vriendelijke en betrouwbare service. Wij zorgen dat u zorgeloos aan uw vakantie of zakenreis begint en minstens net zo ontspannen weer thuiskomt


Taxi chauffeur Schiphol

Online reserveren

Wilt u online een Schipholtaxi(bus) reserveren voor een rit van of naar Schiphol. Tegenwoordig wel zo makkelijk: online een taxi reserveren en betalen. Al onze ritten zijn voor een vaste prijs. Wij vervoeren klanten van of naar Schiphol vanaf iedere locatie in Nederland. Deze vaste prijs kunt u berekenen via onze website. BelgiĆ«, Duitsland of Luxemburg op aanvraag en dit is natuurlijk ook voor een vaste prijs. 
Bij ons ontvangt u  achteraf geen onverwachte kosten. U ontvangt direct uw boekingsoverzicht en binnen enkele uren per email de bevestiging van uw online taxireservering. Voor u geen verdere zorgen, wij regelen de rest. Op het door u gewenste tijdstip komen wij u op de aangegeven locatie ophalen en kunt u genieten van een comfortabele taxirit.


Online reserveren taxi Schiphol

Wijzigen of cancellen van uw taxirit

Wijzigen
U kunt tot 12 uur van te voren uw taxirit per email wijzigen. 
Korte termijn wijzigingen kunnen alleen per telefoon +31(0)655703069 aan ons worden doorgegeven.  
Annuleren
Uw taxirit kan tot 12 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. 
Indien er reeds een online betaling is gedaan,  zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk aan u crediteren. 
Indien er korter dan 12 uur van te voren is geannuleerd wordt er niet meteen gecrediteerd. Dan kan de gehele ritprijs verschuldigd zijn. Een eventuele retour rit word wel kosteloos geannuleerd.

Wijzigen of cancelen taxi Schiphol

Vertraging onderweg

Het kan altijd gebeuren dat u en uw chauffeur onderweg vertraging oplopen. Dat is uiteraard enorm vervelend en wij zullen er dan ook alles aan doen om te voorkomen dat u later dan gepland op uw eindbestemming aankomt. 

Onze taxiservice is echter niet aansprakelijk voor vertragingen die tot gevolg kunnen hebben dat u uw vlucht mist. Het is daarom belangrijk om op tijd te vertrekken.

Vertraging vlucht taxi Schiphol
Privacy taxi Schiphol

AVG

Taxireservering.nl Schipholtaxireservering.nl, Taxireservation.nl . Schipholtaxireservation.nl  gevestigd aan Kometensingel 435 1033BM Amsterdam,

 Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.taxireservering.nl Schipholtaxireservering.nl Taxireservation.nl  Schipholtaxireservation.nl

 Kometensingel 435 1033BM Amsterdam +31655703069

w. Mol is de Functionaris Gegevensbescherming van Taxireservering.nl Schipholtaxireservering.nl, Taxireservation.nl . Schipholtaxireservation.nl

 Hij/zij is te bereiken via info@taxireservering.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Taxireservering.nl Schipholtaxireservering.nl, Taxireservation.nl . Schipholtaxireservation.nl  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@taxireservering.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Taxireservering.nl Schipholtaxireservering.nl, Taxireservation.nl . Schipholtaxireservation.nl  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Taxireservering.nl Schipholtaxireservering.nl, Taxireservation.nl . Schipholtaxireservation.nl  neemt  op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Taxireservering.nl) Schipholtaxireservering.nl, Taxireservation.nl . Schipholtaxireservation.nl  tussen zit.

 Taxireservering.nl Schipholtaxireservering.nl, Taxireservation.nl . Schipholtaxireservation.nl  gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: De website/email via nederlandse datacenters.


AVG.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Taxireservering.nl Schipholtaxireservering.nl, Taxireservation.nl . Schipholtaxireservation.nl  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@taxireservering.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Taxireservering.nl Schipholtaxireservering.nl, Taxireservation.nl . Schipholtaxireservation.nl  

wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


cookies

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Taxireservering.nl Schipholtaxireservering.nl, Taxireservation.nl . Schipholtaxireservation.nl bewaren gegevens maximaal 2 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden

Taxireservering.nl Schipholtaxireservering.nl, Taxireservation.nl . Schipholtaxireservation..nl deelt gegevens alleen met hun chauffeurs.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Taxireservering.nl Schipholtaxireservering.nl, Taxireservation.nl . Schipholtaxireservation.nl  gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Taxireservering.nl Schipholtaxireservering.nl, Taxireservation.nl . Schipholtaxireservation.nl  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@taxireservering.nl

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Taxireservering.nl Schipholtaxireservering.nl, Taxireservation.nl . Schipholtaxireservation.nl  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieĆ«n) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Taxireservering.nl . Schipholtaxireservering.nl, Taxireservation.nl . Schipholtaxireservation.nl  verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Taxireservering.nl Schipholtaxireservering.nl, Taxireservation.nl . Schipholtaxireservation.nl  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.